FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Начало
За нас
Новини
Форум
Контакти
Новини
Ноември 11, 2023 г.
Форум и хепънинг "Не на зависимостите"... прочети

Ноември 07, 2023 г.
"НЕ на зависимостите!"... прочети

Ноември 07, 2023 г.
Над 100 рисунки участваха в конкурса ,,Живей цветно" 2... прочети

1. ПУБЕРТЕТ
2 КОНТРАЦЕПЦИЯ
3. ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
4. СПИН
5. НАРКОТИЦИ
6. АГРЕСИЯ
7. НАСИЛИЕТО
8. ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
Национален център по Наркомания


Общински здравен център за информация, консултация и образование

Общински здравен център /ОЗЦ/ е разкрит на 15.05.2005 година с решение N423 от 04.05.2005г. на Общински съвет - гр.Шумен, по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН ", която се финансира от глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария. Центърът работи по Компонент 7 - "Намаляване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите и младите хора и извън училище. "

ОЗЦ предлага услуги свързани със:
 • здравно образование, промоция на здраве и здравна профилактика;
 • превенция на рисково сексуално поведение и полово предавани инфекции;
 • превенция и борба с употребата на наркотици и психоактивни вещества;
 • разработва и разпространява материали, свързани с промоция на здраве и профилактика;
 • изготвя програми и проекти свързани със здравното образование и превенция на риска.

На територията на ОЗЦ се помещава и Превантивно-информационен център /ПИЦ/, където работят следните специалисти:

 1. психолог
 2. медицински специалист
 3. педагог
 4. секретар на Областния съвет по наркотични вещества
 5. технически сътрудник към ПИЦ

Дейностите, които предлага Здравния център са:

 • здравно образование по различни подходи - връстников подход, беседи, викторини, дискусии
 • консултации
 • осъществаване на връзка и насочване към други специалист

Центърът работи с млади хора, родители, както и с всички, които желаят да потърсят помощта на специалисти.

ОЗЦ се намира в сградата на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина" ЕООД гр. Шумен, ул."Преслав" 6
Работно време: 8:30 - 17:00 часа

Превантивно-информационен център

Превантивно- информационния център (ПИЦ) е създаден през март 2005 година и се намира на улица „Преслав” 6 (бивш спортен диспансер); тел: 054 863260
ПИЦ има следните задачи:

 1. събиране, проучване, съхраняване и анализиране на информацията на общинско равнище, необходима за осъществяване на програмите за наркотиците на национално ниво.
 2. Подпомага Областния съвет по наркотичните вещества за разработване и реализиране на програмата за борба срещу злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества.
 3. Осъществяване и утвърждаване на устойчиви взаимодействия и връзки с различните институции за превенция на злоупотреба, ранно откриване на проблемна употреба и намаляване на рисковете и вредите от употребата на наркотици.

В центъра работят: педагог, психолог и медицински специалист.

Областен съвет по наркотичните вещества

През 2004 година в Шумен е учреден Общински съвет по наркотични вещества, работещ по изпълнение на Националната програма за борба с употребата на наркотични вещества. През 2006 година приема функциите на областен съвет по наркотични вещества.

 • Областният съвет по наркотичните вещества работи на обществени начала.
 • Обединява усилията на институциите и неправителствените организации при разработване и прилагане на програми срещу употребата на наркотични вещества.
 • Разработва, приема и координира общински програми за борба срещу разпространението и употребата на наркотични вещества.
 • Представлява местната общественост пред националната и местната власт за обсъждане и приемане на мерки по проблема с употребата на наркотици.
Общински Здравен Център © 2006. Всички права запазени!
created by MCVB Studio
| Игри | Забавни игри