FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќовини
ёни 04, 2024 г.
≈вропейско онлайн проучване за наркотиците 2024 г.... прочети

ёни 04, 2024 г.
Ќа 1 юни отбел€зваме ћеждународни€ ден на детето. ... прочети

Ќоември 11, 2023 г.
‘орум и хепънинг "Ќе на зависимостите"... прочети

Ќационален център по Ќаркомани€

ѕ”Ѕ≈–“≈“

ѕериодът през който се превръщаш от девойка в жена и от момче в мъж се нарича ѕ”Ѕ≈–“≈“. ѕрез пубертета се промен€ всичко Ц теглото, нагласите към света, чувствата и характера.

¬ъзрастта, в ко€то настъпва ѕ”Ѕ≈–“≈“ј варира и е строго специфична за всеки индивид. «а започването на този процес от особенна важност е генетични€ фактор. Ќай-често пубертетът започва между 11 и 16 години. —поред данните на ≈вропа той най-често обхваща времето след 12 годишна възраст за момичетата и 14 годишна възраст за момчетата. —коростта и преминаването през различните етапи също е строго индивидуално и зависимо от различните фактори. Ќапример при момичетата интервалът от първите признаци до пълна зр€лост варира от 18 месеца до 6† години. ѕри момчетата същи€т интервал може да обхване период от 2 до 5 години.

’арактерно и за двата пола в пубертета е много бързото и р€зко увеличаване на ръста. “ова израстване е съпроводено и от строго деференциращи се по полова принадлежност промени на т€лото и костно-мускулната система. ”споредно с това се доразвиват и гениталиите. ¬ началото на пубертета може да се израсне с 10 и повече см. ѕубертетът реално завършва с физиологическа репродуктивна зр€лост, но периодът до около двадесетата година е време, през което освен тази зр€лост се дооформ€т изц€ло физиологични, и социални норми, които вече биха могли да характеризират изц€ло един индивид.

ѕромени при момичетата

 огато момичето навлиза от детството в пубертета, т€лото му започва да се промен€. Ќай-често пубертета започва през 9 Ц 10 годишна възраст. Ќай-често първите видими промени са в гърдите Ц зърната се увеличават, нараства сами€т размер на бюста, увеличава се теглото, т€лото се издължава, хълбоците, раменете се закръгл€т, развиват се типично женски форми и жената придобива форма на круша. ѕо€в€ва се и постепенно се увеличава окосм€ването в областта на гениталиите, подмишниците, краката.

ѕо време на пубертета подкожните мастни жлези отдел€т много повече мазнини Ц по€в€ват се акне и комедони. ќтдел€ се повишено количество пот. яйчниците започват да произвеждат женски полови хормони. “€хното действие в този период води до промени в ханша и бедрата. ¬ резултат слабото момиче придобива по- овални и женствени форми. Ќастъпва и развитие на ларингса, водещо до пром€на на гласа/ но не така €вна, както при момчетата/. ћеждувременно произведените от надбъбречните жлези мъжки полови хормони също вли€€т върху телесното развитие като ц€ло. “ези мъжки полови хормони са основната причина за окосм€ването на областта около гениталиите и подмишниците. “е са и основен двигател за увеличаването на ръста. ѕо€в€ва се менструаци€та.

ѕромени при момчетата

ѕървите признаци на пубертета започват около две години по-късно от момичетата около 10 Ц 12 годишна възраст. Ќай-често се израз€ват в ускорен растеж на тестисите и скротума. —лед около една година настъпва отново р€зко увеличаване на темпа на нарастване на ръста Ц удължават се костите. “ози процес е съпроводен от нарастване на пениса, доразвиват се семенните каналчета и простатата. «апочва да се по€в€ва и характерното мъжко окосм€ване на лицето/ †брада и мустаци/, както и на ръцете и раменете. “ези процеси са чисто индивидуални и могат да се про€в€ват в по-гол€мата си част дори след завършване на пубертета, без да са резултат от н€какъв медицински проблем. явни в този период са и промените в гласа. Ќастъпва уголем€ване на ларингса и удължаване на гласните струни. “ова действие се обуслав€ от мъжки€ хормон тестостерон. ¬исоки€т момчешки глас се превръща в инсък мъжки тоест настъпва мутиране.

Ќа определен етап от пубертета момчето започва да получава е€кулаци€ или при мастурбаци€ или неволно насън така наречените Дмокри сънищаФ.
 ато ц€ло пубертетът би могъл да се характеризира като значително ускорено развитие и растеж на всички органи и системи, освен бързото нарастване размерите на т€лото, развива се композици€та, определ€ща пола. Ќ€кои от тези промени са общи и за двата пола, но повечето са специфични.

ѕри момчетата, освен бързото израстване на ръст, се наблюдава и р€зко увеличаване на мускулната маса и физическа сила като ц€ло. Ќапример в този период те могат да тичат по-бързо и по-дълго от момичетата.

ћенструален цикъл

ћенструаци€та е процесът на изхвърл€не на неоплодена зр€ла €йциклетка от организма. ћенструаци€та е кървене от вагината, което продължава н€колко дни. “€ е нормален телесен процес. ѕървата менструаци€ идва обикновено между 11- 14 годишна възраст. “върде рано преди 8 годишна възраст и твърде късно на 17 годишна възраст. ћенструаци€та настъпва, когато т€лото вече е подготвено за това. Ќито можеш да € предизвикаш, нито можеш да € спреш.  оличеството кръв което може да се загуби е минимум 30 милилитра. »нтервалът между две менструации се нарича цикъл.
ѕървата менструаци€ е основни€т знак, който показва, че пубертетът е започнал. “€ е и белег на полово съзр€ване, а това означава, че може да се забременее и да се роди дете. ¬ началото мензисът е сравнително нередовен, но в срок от около 2 години обикновено той се нормализира. “ова се дължи на факта, че хормоналната регулаци€ все още се изгражда и овулаци€та / т.е. процесът на отдел€не на зр€ла €йциклетка/ е нередовна. ѕостепенно регулаци€та се подобр€ва, менструаци€та става по-редовна и достига цикличност, най-често през 28 дни, в идеални€ случай, но периодите може да се колеба€т между 21 Ц 35 дни.

 ак тр€бва да постъпиш?
ћожеш да използваш:
- дамска превръзка
- тампон.

ѕовечето дамски превръзки имат лента, ко€то прилепва по бельото. “ака се чувстваш по-комфортно. “ампоните имат различни размери Ц мини, обикновен и супер. ¬ началото ще ти е по-лесно да използваш минитампони. —амо от теб зависи кой от двамата метода ще избереш. ѕостепенно с времето ще свикнеш с менструаци€та и ще започнеш да се чувстваш комфортно. “ова е просто част от чудото да бъдеш жена. †

 

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio