FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќовини
ёни 04, 2024 г.
≈вропейско онлайн проучване за наркотиците 2024 г.... прочети

ёни 04, 2024 г.
Ќа 1 юни отбел€зваме ћеждународни€ ден на детето. ... прочети

Ќоември 11, 2023 г.
‘орум и хепънинг "Ќе на зависимостите"... прочети

Ќационален център по Ќаркомани€

 Џћ ¬ј— “»…Ќ≈…ƒ∆Џ–»!
¬Ќ»ћјЌ»≈!
—–≈ўј“ј — ƒ–ќ√ј“ј Ц ≈ƒЌј ќѕј—Ќј » Ќ≈∆≈ЋјЌј —–≈ўј!

ћили тийнейджъри, ¬ие растете и се промен€те. »мате желание да опознаете света и опитвате всичко ново. ¬еро€тно н€кой може да ¬и каже, че с помощта на наркотиците проблемите лесно се решават, светът и всичко лошо в него става поносимо, ще се чувствате значими и зрели... «найте, че не е така. ¬ажно е да разпознавате ситуациите, при които могат да ¬и предложат наркотици и да знаете какво представл€ват тези вещества и какво могат да ¬и причин€т. јко вече сте опитвали, тр€бва внимателно да помислите защо да го правите отново и какво може да означава това за ¬ас и близките ¬и. ѕомнете, че никога не е твърде късно или твърде рано да потърсите помощ, ако имате проблем с наркотиците.
¬ие тр€бва да знаете, че началните експерименти с дроги често започват с алкохола в комбинаци€ със сънотворни и успоко€ващи медикаменти: лексотан, рохипнол, диазепам, седалгинЦнео и др. Ќ€кои малолетни дишат лепила, летливи разтворители или бои.

≈то информаци€ накратко за най-често употреб€ваните дроги:
»ндийски€т коноп, канабис, марихуана, ДтреваФ, - външно прилича на изсушена билка и обикновено се пуши, често смесен с тютюн. √анджата Ц това са съцвети€та на марихуаната, а хашишът е смолата, отделена от цъфналите връхчета на конопа.

 окаинът /б€л прах/ и крекът/ малки кристали са най-скъпите наркотици. ћогат да предизвикат агресивно и антисоциално поведение.  окаинът се смърка или инжектира, а крекът се пуши.

’ероинът представл€ва б€ла до светлокаф€ва пудра, като субстанци€та е смолистоподобна. Ќай-често се инжектира, но може и да се пуши.

јмфетамините са стимулиращи препарати Ц метедрин, первитин, седафамем, каптагон, Д≈кстазиФ. ѕредизвикват безсъние, повишават тонуса и работоспособността. —лед изчерпване на въздействието им настъпва силно изтощение. ѕри злоупотреба настъпват нарушени€ на сън€, загуба на апетит, сърбежи, силна възбуда. ѕриемат се като таблетки, чрез инжектиране и смъркане.  ъм психоактивните вещества, създаващи зависимост, се отнас€т също синтетичните болкоуспоко€ващи препарати, халюциногенните и анаболните стероиди.

 акво тр€бва да знаете за най-масови€т незаконен наркотик Ц марихуаната, който се употреб€ва у нас. ќтговори на този въпрос дава д-р “еодора ƒуманова, един от водещите специалисти по проблемите на наркоманите у нас. ћарихуаната /индийски€т коноп, канабис/ е позната на човечеството от преди 5000 години. Ќаричат € още ДтреваФ, ДганджаФ, ДджойнтФ. —поред всички международни конвенции марихуаната е наркотик. „овек, който € употреб€ва се пристраст€ва към не€, създава се психическа зависимост, навик за употрена на н€какво вещество, към което се привиква. ∆елани€та, емоциите, мисълта, вол€та се насочват към при€тните усещани€ които то носи. Ц приповдигнато настроение, повишена контактност, невъздържан см€х. —ъздаването на зависимост от марихуаната е опасно, защото човек се откъсва от действителността. ¬место решение на проблемите си, използва ДтреватаФ с привидното усещане за щастие и липса на проблеми. ѕромен€ се критери€ за при€тно и непри€тно. ѕри€тните усещани€ започват да се свързват само и единствено с употребата й.


«найте, че е заблуда ширещото се схващане, че еднократни€т опит не е опасен. Ќ€кои продължават, а това може да повлече след себе си и много опасни последици. ѕървата от т€х е рискът да се премине от епизодична към редовна употреба. ќттам нататък в един момент еуфори€та ко€то марихуаната предизвиква, се оказва недостатъчна и свикнали€т да живее по този начин приб€гва към твърда дрога. “ова се случва с 40 -50 % от пушачите на трева. —ъществува и опасната възможност да ти пробутат хероин в джойнта. “ака неосъзнато можеш да навлезеш в изпълнени€ с кошмари св€т на същинската наркомани€. «а съжаление може дори да умреш от предозиране.

ѕушенето на марихуана се отраз€ва негативно и върху здравето. “о понижава имунитета на организма и уврежда дихателната система. ѕри дългогодишна употреба се получават така наречените ДдупкиФ в мозъка. Ќастъпва оглуп€ване. ќт друга страна след изчерпването на ефекта на марихуаната настъпва, безпокойство, депреси€ при чието задълбочаване пон€кога се стига и до самоубийство. „есто пушенето на марихуана уврежда белите дробове. »зпушването на една цигара марихуана се равн€ва на изпушването на един пакет цигари. ќтслабването на задръжките тласка† консумиращи€ Дтрева Д към безразборни полови контакти. —ледва риска от зараз€ване със —ѕ»Ќ, ’≈ѕј“»“ ¬ и —, - полово предавани болести и нежелана бременност. † ¬секи тр€бва да знае, че има проблем със спирането при пушенето на марихуана, тъй като употребата създава определен навик. ѕри възникване на ситуаци€, в ко€то си пушил марихуана, твърде е възможно да пропушиш отново.

¬ заключение, мили наши деца, помнете, че марихуаната е ненужен риск, който може да ¬и лиши от удоволстви€та на живота.

≈то н€кои важни пон€ти€, чието съдържание ¬ие тр€бва да познавате:

ƒ–ќ√» Ц вещества /субстанци€/ с въздействие върху централната нервна система, при което се изработва зависимост от приемането й.
Ќј– ќћјЌ»я - †състо€ние на психическа или комбинаци€ от психическа и физическа зависимост към даден вид дрога с въздействие върху централната нервна система, при което се изработва зависимост от приемането й.
«ј¬»—»ћќ—“ Ц психично, а пон€кога и физическо състо€ние / възникващо в резултат на взаимодействие между организма и веществото наркотик/, характеризиращо се с реакции, които включват насто€телна потребност за посто€нен или периодичен прием на субстанци€та.
‘»«»„≈— ј «ј¬»—»ћќ—“ - †вграждане на дрогата в човешки€ организъм като ц€ло и чрез обм€на на веществата, т€ се включва като необходима съставна част на обменните процеси и се про€в€ва с абстинентми €влени€ при прекъсване на употребата й. †††††††††† ††
ѕ—»’»„≈— ј «ј¬»—»ћќ—“ Ц това е силно, непреодолимо желание за приемане на дрога.
“ќЋ≈–јЌ— » ƒќ«»–ќ¬ ј Ц това са характеристики на физическата зависимост. ќрганизмът привиква чрез системно приемане на дрога да преработва отрови и пон€кога смъртоносни дози субстанци€. «а да се постигне желани€т ефект на въздействие, е необходимо постепенно повишаване количеството на дрогата и намал€ване интервалите между отделните приеми.
јЅ—“»Ќ≈Ќ“Ќ» я¬Ћ≈Ќ»я Ц те са от физически и психически характер. ‘изическите се про€в€ват на болезнено състо€ние на крайниците, ставите и мускулите, в гръбнака във вътрешните органи и по хода на нервите. —ъпровожда се с вегетативна симптоматика Ц треперене, горещи и студени вълни, обилно изпот€ване. ѕон€кога се наблюдава разстройство, гадене, повръщане, виене на св€т и обща отпадналост.
јЅ—“»Ќ≈Ќ÷»я †- означава пълно отказване от дрогата, което в последствие става предпоставка на напълно ново отношение към не€. “о тр€бва да се поддържа, защото и най-малката доза приета еднократно би могла да бъде отново отключващ момент към зависимостта.
Ћ≈ ј–—“¬≈Ќ» —–≈ƒ—“¬ј Ц лекарствата са синтетични или природни вещества, които оказват вли€ние върху физическото и психическото състо€ние и функциите на човешки€ организъм.

 

ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio