FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
Ќачало
«а нас
Ќовини
‘орум
 онтакти
Ќовини
ёни 04, 2024 г.
≈вропейско онлайн проучване за наркотиците 2024 г.... прочети

ёни 04, 2024 г.
Ќа 1 юни отбел€зваме ћеждународни€ ден на детето. ... прочети

Ќоември 11, 2023 г.
‘орум и хепънинг "Ќе на зависимостите"... прочети

1. ѕ”Ѕ≈–“≈“
2  ќЌ“–ј÷≈ѕ÷»я
3. ѕќЋќ¬ќ ѕ–≈ƒј¬јЌ» »Ќ‘≈ ÷»»
4. —ѕ»Ќ
5. Ќј– ќ“»÷»
6. ј√–≈—»я
7. Ќј—»Ћ»≈“ќ
8. ЋёЅќѕ»“Ќ» ‘ј “»
Ќационален център по Ќаркомани€


ќбщински здравен център за информаци€, консултаци€ и образование

ќбщински здравен център /ќ«÷/ е разкрит на 15.05.2005 година с решение N423 от 04.05.2005г. на ќбщински съвет - гр.Ўумен, по програма "ѕревенци€ и контрол на ’»¬/—ѕ»Ќ ", ко€то се финансира от глобални€ фонд за борба със —ѕ»Ќ, туберколоза и малари€. ÷ентърът работи по  омпонент 7 - "Ќамал€ване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите и младите хора и извън училище. "

ќ«÷ предлага услуги свързани със:
 • здравно образование, промоци€ на здраве и здравна профилактика;
 • превенци€ на рисково сексуално поведение и полово предавани инфекции;
 • превенци€ и борба с употребата на наркотици и психоактивни вещества;
 • разработва и разпростран€ва материали, свързани с промоци€ на здраве и профилактика;
 • изготв€ програми и проекти свързани със здравното образование и превенци€ на риска.

Ќа територи€та на ќ«÷ се помещава и ѕревантивно-информационен център /ѕ»÷/, където работ€т следните специалисти:

 1. психолог
 2. медицински специалист
 3. педагог
 4. секретар на ќбластни€ съвет по наркотични вещества
 5. технически сътрудник към ѕ»÷

ƒейностите, които предлага «дравни€ център са:

 • здравно образование по различни подходи - връстников подход, беседи, викторини, дискусии
 • консултации
 • осъществаване на връзка и насочване към други специалист

÷ентърът работи с млади хора, родители, както и с всички, които жела€т да потърс€т помощта на специалисти.

ќ«÷ се намира в сградата на "ћедицински център за рехабилитаци€ и спортна медицина" ≈ќќƒ гр. Ўумен, ул."ѕреслав" 6
–аботно време: 8:30 - 17:00 часа

ѕревантивно-информационен център

ѕревантивно- информационни€ център (ѕ»÷) е създаден през март 2005 година и се намира на улица ДѕреславФ 6 (бивш спортен диспансер); тел: 054 863260
ѕ»÷ има следните задачи:

 1. събиране, проучване, съхран€ване и анализиране на информаци€та на общинско равнище, необходима за осъществ€ване на програмите за наркотиците на национално ниво.
 2. ѕодпомага ќбластни€ съвет по наркотичните вещества за разработване и реализиране на програмата за борба срещу злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества.
 3. ќсъществ€ване и утвърждаване на устойчиви взаимодействи€ и връзки с различните институции за превенци€ на злоупотреба, ранно откриване на проблемна употреба и намал€ване на рисковете и вредите от употребата на наркотици.

¬ центъра работ€т: педагог, психолог и медицински специалист.

ќбластен съвет по наркотичните вещества

ѕрез 2004 година в Ўумен е учреден ќбщински съвет по наркотични вещества, работещ по изпълнение на Ќационалната програма за борба с употребата на наркотични вещества. ѕрез 2006 година приема функциите на областен съвет по наркотични вещества.

 • ќбластни€т съвет по наркотичните вещества работи на обществени начала.
 • ќбедин€ва усили€та на институциите и неправителствените организации при разработване и прилагане на програми срещу употребата на наркотични вещества.
 • –азработва, приема и координира общински програми за борба срещу разпространението и употребата на наркотични вещества.
 • ѕредставл€ва местната общественост пред националната и местната власт за обсъждане и приемане на мерки по проблема с употребата на наркотици.
ќбщински «дравен ÷ентър © 2006. ¬сички права запазени!
created by MCVB Studio